Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bartha családok címerével foglalkozik.


harasztosi Bartha szerkesztés

 

Harasztosi Bartha Tamás és András 1625. április 11., Fogaras vára Bethlen Gábor nemesség és címer

F 21 Armales B nr. 27

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]


berei Bartha szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


Bartha szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs