Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Basilides (olv. Bazlidesz) család címerével foglalkozik.


turnovai Basilides szerkesztés

 

Turnovai Basilides Tamás 1622. március 23., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Borbála, gyermekei Menyhért, Tamás, János, Miklós, unokatestvére Tamás

P 1391 Jeszenák cs. lt. VI. Fasc. V. No. 81

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs