Címerhatározó/Bathos címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bathos család címerével foglalkozik.


195. 1559. november 3. (in civitate nostra Vienna Austriae, III. Novembris) I. Ferdinánd király azon szolgálatai jutalmául, melyeket Giula törökök és más ellenségek elleni védelmében vére hullatásával tanúsított, Giula-i katonáját: Bathos Jánost (a) nemtelen állapotából kiemeli és utódaival együtt megnemesíti. — Címerleírás: Scutum videlicet militare bipartitum, superne celestini et inferne rubei coloris, in cuius superiori parte thurca armatus dimidius pictus et mucrone quem dextra christiani a dextro scuti latere prorumpens stringere cernitur transfixus eminet, atque inferiorem eiusdem scuti partem tres rosae albae occupant, scuto galeam appositam militarem et supra eam sertum viride ex eoque dextram priori similem, laciniis seu lemniscis diverse coloris a summitate galeae hinc inde deffluentibus, scutumque ipsum exornantibus eminentem. — Méltóságsor. — Magyar királyként használt titkos pecsétjével megerősített oklevele Olah Miklós (r) esztergomi érsek és örökös ispán, Hont vármegye ispánja, Magyarország prímása és kancellárja keze által kelt. (Prot. III. p. 266–268.)

A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1618 tájáról, amely szerint függőpecsétes eredetijét a király, Oláh Miklós és Listhius János látta el kézjegyével. [1]


  • Irodalom:


AZ ERDÉLYI KÁPTALAN JEGYZŐKÖNYVEI (I.) 1222–1599. ERDÉLYI TÖRTÉNELMI ADATOK VIII. 1. Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA, KOLOZSVÁR, 2006. 82.[2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs