Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Batik család címerével foglalkozik.


Batik Gergely 1615. március 9., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: anyja Kowách Katalin, testvérei Péter, János, Ilona

P 1881

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs