Címerhatározó/Bauer címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bauer család címerével foglalkozik.


mocsai BauerSzerkesztés

 

Mocsai Bauer Lajos 1918. május 25., Bécs IV. Károly nemesség, címer és előnév

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs