Címerhatározó/Becskeházy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Becskeházy , Becskeházi családok címerével foglalkozik.


Becskeházy 1665 szerkesztés

 
 

Csoma:

Becskeházy. 1430-ban lép föl oklevél szerint Tornában. Kihalt.

Czimere: Hármas halmon ülő madár, mely háromszorosan csavarodó kigyót fog csőrével. Sisakdisz: hajlott, pánczélos kar, aranymarkolatu pallost tartva.[1]

Siebmacher:

Becskeházy.

Wappen: auf einem Deiberge ein Vogel, eine sich dreimal krümmende Schlange in der Mitte des Leibes mit dem Schnabel gefasst haltend. – Kleinod: Geharnischter gebogerner Arm, in der Faust ein Schwert mit Parirstange haltend.

(Siegel d. d. 1665 mit voller Umschrift des Andreas v. Becskeházy, Ablegat des Szathmárer Comitates u. 1677 Vicegespan v. Borsod u. Csongrád. – Siehe auch: Szirmay. Szathmár várm. I. 76. I.).

  • Irodalom:

Csoma József: ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. In Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Abauj-Torna vármegye és Kassa [2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [Magyarország][3]

  • Külső hivatkozások:

Orros avagy Becskeházi szerkesztés

A család eredeti neve Orros volt.

  • Irodalom:

Kempelen II.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Becskeházi 1665 szerkesztés

Becskeházi. Czímeres nemeslevelet I. Lipóttól 1665. febr. 12. B. István s társai nyertek. Kihirdette Borsodmegye. – Vö. Bor. 235.

  • Irodalom:

Kempelen II.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Becskeházy szerkesztés

Becskeházy. Szatmár-m. család. – Vö. N I. I/265.; Siebm. 47.

  • Irodalom:

Kempelen II.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs