Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Becsky család címerével foglalkozik.


Becsky. (Tasnádszántói)

Szilágyvármegyéből eredt régi, nemes család, mely Szabolcs, Szatmár és Ugocsa vármegyékbe is elágazott. Egy törzsből való a Csákyakkal. Kopasz fiának is Bekcs a neve, a kinek birtokában volt Valkó 1311-ben. - 1465-ben Péter királyi adományt nyert Komlód újfalura. Peleskét már a XVII. század elején bírták. II. György, 1693-ban Szatmár megye alispánja. - III. György, 1732-1734-ig főszolgabíró, majd 1738-ban alispán. - IV. György, 1754-1765-ig főszolgabíró, ennek fia I. Ferencz, 1765-1771-ig főszolgabíró. - László, 1738-ban főszolgabíró, 1754-ben másod-, 1756-1776-ig pedig első alispán. - Tamás, az 1622-iki országgyűlésen Szatmár vármegye követe, - Antal, 1776-ban, 1790-1796-ig és 1808-ban főszolgabíró. - Ignácz, 1796-ban alszolgabíró. - A család jelenleg élő tagjai: Emil, Ugocsa vármegye alispánja, - Géza dengelegi, György, csomaközi és Sándor, vezendi körjegyző.[1]

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

Rövidítések