Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bee (olv. Bé) család címerével foglalkozik.


 

Tasi Bee Ede ügyvéd [Hódmezővásárhely], sz. 1829. előkelő ősi székely családból, melynek egyik tagja magas katonai ranggal 1600. jött ki Erdélyből, kinek a király Tast adományozta. István 1710.. nejével Irsát kapta a mikebudai határrésszel együtt, Ede 48-as honvéd főhadnagy, 1860—61-ben szülőföldjén, Pest megyében, szolgabírónak választatott, de miután az alkotmányosság hamar félbeszakadt, 1863.

Vásárhelyre költözött, hol, mikor a város önálló hatósági jogot nyert 1873-ban főjegyzőnek, majd tanácsnoknak választották. Nemsokára azonban ügyvédi oklevelet szerzett s a hivataltól visszavonulván 35 éven át pereket folytatott. Fiatal korától fogva számos dolgozattal lépett fel a szépirodalom, majd (Szegedi Hiradó, Pesti Napló) a politikai sajtó mezején, »Tükördarabok az önismeret és emberismeretről« cimü bölcseleti munkája pedig alapos lélektani ismereteiről és gondolkodásáról tanúskodik. Egy fia volt, Gusztáv gyógyszerész. (A családról 1 többet Pálmaynál, Háromszék nemes családjai 1901. 55—6. 1.) [1]


  • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs