Címerhatározó/Bercsényi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bercsényi család címerével foglalkozik.


A Bercsényi család címerének változata a 17. század végéről
A Bercsényiek egyik címere

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai...

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs