Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Berczik család címerével foglalkozik.


jászói Berczik szerkesztés

   

Dejthey György és Berczik János 1640. április 24., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer P 758 Deitey és Berczik cs. Lad. RRR No. 68

Dejtey György és Berczik János 1640 ápr. 24-én nyertek címeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól. A család előbb Abauj, majd Borsod, később Ung vármegyében telepedett le. Tagjai közül János 1827-ben, Pál pedig 1835 márc. 23-án hirdettette ki nemességét Temes vármegyében. Pált 1835-ben tb. alügyésznek nevezték ki. 1841-ben levéltárnokká, 1848-ban pedig számvevővé választották meg. Fiai: Árpád (szül. 1842) a Kisfaludy-társaság és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nyug. min. tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztese és Gyula (szül. 1853) min. tanácsos.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: