Címerhatározó/Biás címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Biás család címerével foglalkozik.


dersi BiásSzerkesztés

 

Biás de Ders

Olasz eredetü család. Nemeslevelet Báthory Gábortól nyert 1609. nov. 14. - Czímer: kék paizsban zöld ruhás férfi kardot tart; zárt sisak; takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Kempelen Béla - Magyar nemes családok

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs