Címerhatározó/Bihács címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Bihács címerével foglalkozik.


Bihács pecsétje és címere a 14. században

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs