Címerhatározó/Blimberg címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Blimberg család címerével foglalkozik.


A XVII. század első felében a bártfai birák és más előkelőbb családok síremlékei még márványból készültek. Ezekből a [Szt. Egyed] templomban öt maradt ránk. A déli hajó keleti zárófalába a fönt bemutatott ismeretlen lovag emléke alatt négy, vörös márványból faragott sirkövet foglaltak. Berger, Blimberg, Hueber és Haid birákét. ...

Blimberg Tamás biró († 1626) síremlékének felső része domborműben a feszületét, jobbfelől az elhunyt térdeplő alakját fodros gallérra] nyakán, bő, ránczos köpenyeggel, balfelől a fiait vérével tápláló pelikánt ábrázolja. (V. tábla.) A sírkő közepén ez a nagybetűs felirat olvasható :

Thomas Blimbergius vir servantissimus aequi

Spe vitae aeternae conditur hoc tumulo
Expectans Christi laetam super aere vocem
Surgite queis morte est vera parata salus

L. W. R. S. B.

Az öt betű értelme ez : Leonardus Wagner Rector Scholae Bartphensis. A sírkő alsó harmadát angyaloktól tartott sasfejes czímerpajzson Blimberg nevének családi jelbe olvadó kezdőbetűi töltik ki. Ugyanez a monogramm látható a szentélypadok XVII. századbeli mennyezetének ormán is.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs