Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bodor családok címerével foglalkozik.


Bodor 1635 szerkesztés

 

II. Ferdinánd német-római császár és magyar király (1619-1637) sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, amelyben Bodor Györgyöt és családját nemesi rangra emeli. Kelt: Bécs, 1635. V. 14.

Pergamenoklevél. Zsinóron függő viaszpecséttel. Az uralkodóé mellett Ferenczffy Lőrinc királyi udvari titkár, valamint Sennyei István győri püspök, kancellár aláírása is szerepel a dokumentumon.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 101. árverés (2006. 11. 24.) - 248. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

léczfalvi Bodor szerkesztés

 

Ebből a családból származott Bodor György, történész.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Bodor 1684 szerkesztés

 

Bodor Tamás 1684-ben nyert címeres nemeslevelet a török háborúkban tanúsított vitézsége jutalmául. A család Nógrádból költözött Torontálba. Nemességét 1824-ben hirdették ki. Tagjai közül Gyula, jelenleg alsóaradi és alsóeleméri birtokos.

Címer: kékben, aranymarkolatú görbe kardot tartó aranyoroszlán. Sisakdísz: aranymarkolatú görbe kardot tartó páncélos kar. Takarók: mindkétfelől kékarany.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs