Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bogyay család címerével foglalkozik.


nagymadi és várbogyai Bogyay

szerkesztés

 

A Bartalos család egyik ága. 1551 május 21-én a Nagymádon lakó Bart[h]alos Simon és fiai Benedek, Péter, János és Máté földet vásároltak a Várbogya vagy Nemesbogya néven ismert Komárom vármegyei községben. 1563 február 2-án Oláh Miklós, esztergomi érsek és királyi helytartó megerősítette őket várbogyai birtokukban és további adományban részesítette őket.

A Várbogyára áttelepült Barthalos Simon dédunokája, János magát hol Barthalosnak, hol Bogyaynak nevezte és jelentős birtokkal rendelkezett a Csallóközben. Ezen János Gergely nevű fianak ugyancsak Gergely nevű fia volt azon Györgynek az apja aki valamikor az 1600-as évek vége felé Zala vármegyébe települt át és mint Bogyay György a sümegi vár kapitánya lett, királyi jutalmazásban részesült új nemesi címerrel és földadománnyal Zalában. Ezen Bogyay György és József nevű fia váltak a mai nagymádi és várbogyai Bogyay család megalapítójává.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

[2]

Rövidítések

Lásd még: