Címerhatározó/Bolcsárdi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bolcsárdi család címerével foglalkozik.


Bolcsárdi. Bolcsárdon és Halmajon voltak. (Cs.)[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs