Címerhatározó/Boltizár címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Boltizár család címerével foglalkozik.


boldogfalvai BoltizárSzerkesztés

 
Boltizár József (1821-1906) püspök

 

Boltizár de Boldogfalva. 125. T. 2. B. József mint galgóczi várnagy 1766. III. 17. Nyitra vm.-ben, B. Ráfael 1814. I. 31. Pozsonymegyóben igazolták nemességüket. - Kempelen II. 322-323. - B. Antalnak 1832. évben használt c. p. Nyitra vm. lt. Nob. VIII. 586.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs