Címerhatározó/Borsa nemzetség címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Borsa nemzetség címerével foglalkozik.


Borsa Kopasz ( -1317) címere

A nemzetségből származott a kolozsszentpáli Szentpály, Szucsáky, borsai Borsay család.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsa_nemzets%C3%A9g

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs