Címerhatározó/Boskovic címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a z Boskovic (olv. z Boszkovic) család címerével foglalkozik.


A z Boskovic család és Boskovice város címere

A kihalt morvaországi z Boskovic család négy fő ágra oszlott: Boskovický (1230–1589), Svojanovský, Černohorský (1388–1546) és Bučovický (1477–1597).

A család jelentős tagjai: Jaroslav z Boskovic (1452–1485) Mátyás király titkos tanácsosa és kancellárja. Testvére, Ladislav z Boskovic (1455–1520), olomouci kanonok, brünni prépost, 1496-tól II. Ulászló főkamarása és tanácsosa. Tas z Boskovic (1446–†1482) 1471-ben Mátyás király diplomatájaként IV. Kázmér lengyel királlyal tárgyalt, de Jaroslav z Boskovic kivégzése miatt a Boskovic család Matyás ellensége lett. Marta z Boskovic (1463–1507) II. Ulászló uralkodásának végén a vallási ellentéteknél közvetített. 1480-ban Dobes Boskovic z Cernahora (Dobeš Černohorský z Boskovic [†1493]) királyi zsoldoskapitány katonáival rövid ideig Sopronban állomásozott, ezalatt emberei csaknem ötször annyi kárt okoztak a városnak, mint ami annak évi adója volt. A család utolsó tagja Václav Bučovický z Boskovic (†1554) volt. Két lánya, Anna Marie és Kateřina a Liechtenstein családba ment férjhez, akik a Boskovic vagyon örökösei lettek.

A címerükben fésű látható, mely azonban szarufaként is értelmezhető.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs