Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bozó család címerével foglalkozik.


nagybányai Bozó szerkesztés

 

I. Rudolf magyar király (1576-1608) sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű, címeres nemesi adománylevele, melyben nagybányai Bozó Istvánt, fiait, Ferencet és Istvánt érdemei elismeréseként nemesi rangra emeli. Kelt: Prága, 1603. II. 4. Pergamenoklevél, a zsinóron függő viaszpecsét maradványával. Foltos, restaurált darab, a hajtogatás mentén szöveghiánnyal.

A címert a Magyar Családtörténeti Szemle 1943/2. számában Baán Kálmán ismerteti. A családról Nagy Iván egyetlen említést talált: "Szathmár vármegyében nagybányai Bozó István Misztótfalun 1613-ban egy nemes udvarhelyet kap."

  • Irodalom:

Iözponti Antikvárium, 115. árverés (2010. 6. 4.) - 59. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs