Címerhatározó/Brankovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Brankovics család címerével foglalkozik.


Brankovics György rác despota pecsétje 1439
Branković György szerb despota pecsétje 1439.png

Brankovics György pecsétje.jpg

Brankovics György pecsétje.

Csúcsával felfelé fordított pajzs, jobbról balra vonuló rostélyozott harántgerendával két mezőre osztva, mindkét mezőben egy-egy liliom; a pajzs csúcsára sisak támaszkodik, oroszlánkarmokban és liliomokban végződő takaróval; oromdíszét két tülök között jobbra lépő oroszlán képezi. Körirata: = György, Krisztus urunkban hivő, Krisztusszerető ura a szerbeknek és a Duna mellékének.) A bécsi állami levéltár eredeti példányáról rajzolta Fahrnbauer J. G.

Brankovics György ezüst pénze
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: