Címerhatározó/Brankovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Brankovics család címerével foglalkozik.


Brankovics György rác despota pecsétje 1439

Brankovics György pecsétje.

Csúcsával felfelé fordított pajzs, jobbról balra vonuló rostélyozott harántgerendával két mezőre osztva, mindkét mezőben egy-egy liliom; a pajzs csúcsára sisak támaszkodik, oroszlánkarmokban és liliomokban végződő takaróval; oromdíszét két tülök között jobbra lépő oroszlán képezi. Körirata: = György, Krisztus urunkban hivő, Krisztusszerető ura a szerbeknek és a Duna mellékének.) A bécsi állami levéltár eredeti példányáról rajzolta Fahrnbauer J. G.

Brankovics György ezüst pénze
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: