Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bubla család címerével foglalkozik.


nemesujfalusi Bubla szerkesztés

 

Bubla Károly (1809. ápr. 7. Nemes-Újfalu, Trencsén vármegye – 1889. szept. 21. Esztergom) címere.

Pápa Őszentsége tiszteletbeli kamarása, arbei választott püspök, Az isteni Bölcseségről nevezett titeli prépost, Esztergomi Főszékesegyház nagyprépostja és kanonokja.

Atyja György, anyja Kolosváry Julia

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs