Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Buzlai , Buzlay család címerével foglalkozik.


gergellaki Buzlai

szerkesztés

 

 
Magyar címerek (Perényi, Buzlai) a Livro de Aurotos (1416 k.-1417) című portugál címerkönyvből. (fektetve) Egy ismeretlen portugál herold műve, aki részt vett a konstanzi zsinaton.
 

538 (Buzlai, gergellaki). Tulajdonképen a Kovácsy és Sárvári családokból származik. - Ugyanis a XIV. század vége felé, Kovácsi Tamás majd Saárvári Elek elvették a Beék-nemzetségből származó Buzlay Dénes fiusított leányát Ilonát, vele örökölték a kihalt család javait és nevét is. - Birt e család a megyében Enyiczkén, Ináncson; zálogjogon Encs, Szaka, Csány, Sacza, Kércs és Szend falakban. - Közülök 1476-85-ig Miklós Abaujmegye alispánja volt. - B. László 1459-76. főpohárnok és főlovászmester, Mózes. 1506-1518. főajtónálló. - Kihalt. (NI.) Czimere: Kék mezőben arany leveles koronából balra fordult, növekvő, aranynyal fegyverzett vörös-fehér koczkás griff. Sisakdísz: a pajzsalak. Takaró kék-fehér.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs