Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Capdebo (olv. Kapdebó) család címerével foglalkozik.


baraczházi Capdebo

szerkesztés

 

A hagyomány szerint Oroszországból költözött Erzsébetvárosba, ahol előkelő szerepet vitt. Capdebo Jónás gyermekeit: Jónást, Mártont, Ferenczet és Gergelyt I. Ferencz király 1802 júl. 23-án nemesítette. A nemeslevélben a család neve C-vel van írva. 1803-ban e négy testvér kir. adománylevelet kapott Baraczháza birtokra, mely alkalommal a Baraczházi előnevet nyerte. Jónás ága magvaszakadt. Márton ágából János (szül. 1797, †1857) 1848 előtt főszolgabíró, 1850-53-ban cs. kir. kormánybiztos. Fia: Géza (szül. 1830) 1848-49-ben honvéd huszárkapitány, majd besoroztatván a 11. sz. huszárezredbe, egész az ezredességig emelkedett. Ferencz ágából: János (szül. 1803, †1879) kir. tanácsos. Fiai: Sándor (szül. 1839) és Lajos (szül. 1845) Baraczházán birtokosok. Lajos fia Dezső Temes vármegye aljegyzője. János testvére István (†1857). Ennek fia Ferencz (szül. 1851) 1874-1896-ig vármegyei aljegyző, utóbb főszolgabíró. 1896-1901 orsz. képviselő. Ferencz fia Zoltán Temes vármegye tiszti alügyésze. Gergely (szül. 1776, †1840) a XIX. század egyik leghíresebb orvosa a Délvidéken. Fiai közül István (szül. 1813, †1885) európai hírű sakkjátékos volt. Címer: négy hatágú arany csillag között arany kereszttel megrakott balharánt, veres pólya által vágott kék pajzsban, felül hármas zöld halom, alul hullámokon fehérvitorlás, háromevezős, veres-fehér-zöld színű zászlókkal díszített hajó. Sisakdísz: nyílt fekete szárny között cölöpösen állított, kardot tartó páncélos kar. Takarók: veresarany-kékarany.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs