Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Castaldo család címerével foglalkozik.


Castaldo erdélyi emlékérme

Giovanni Battista Castaldo nagyobb pecsétje 1552

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs