Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Claricini család címerével foglalkozik.


Claricini címeres levél 1418, a második konstanzi címerfestő műve

Zsigmond császári oklevele a Claricini testvérek számára, Konstanz, 1418. január 28 (Brünn/Brno, Moravská galerie)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs