Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Colleoni címerével foglalkozik.


Az olasz Colleoni család címere

Feketével és ezüsttel vágott alapon fent két ezüst here, alul egy fekete here.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs