Címerhatározó/Constantinovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Constantinovics (olv. Konsztantinovics) család címerével foglalkozik.


germáni Constantinovics

szerkesztés

 

István bécsi nagykereskedő, aki Germánt (ma Ermény) megvette, 1821 szept. 21-én nyert címeres nemeslevelet. Tagjai közül: Demeter (szül. 1798, †1872) Temes vármegye táblabírája. Sándor (szül. 1803, †1858) szolgabíró. Fia Sándor (szül. 1848) Sándor szerb király szárnysegéde volt.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs