Címerhatározó/Cseh címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Cseh családok címerével foglalkozik.


martonfalvi CsehSzerkesztés

 

Az adományban néhai Martonfalvi Cseh Bálint fiai: János, Gábor és Mihály részesülnek, kiknek érdekében Tomori Pál fogarasi 68várnagy járt közbe, aki az adományt nyerteknek a végek körül szerzett érdemeiről tett tanúbizonyságot. Az oklevél szerint a főczímerszerző János néhai Geréb Mátyás dalmát-horvát-szlavon bán életét vadászat alkalmával megmentette, midőn a bánt megtámadó vadkant puszta kézzel lefogta.

Az oklevélben felsorolt birtokokra nevezettek Geréb Péter nádortól és Geréb Mátyás bántól nyertek volt adományt, de erre vonatkozó okleveleink a parasztlázadás alkalmával Csanádon megsemmisültek. Feltűnő az oklevélben, hogy a király az új birtokadományt pátensalakban adja, melyet később ígér privilégiális formában átírni. Az oklevél elején a király az adományt nyerteket mint nemeseket szólítja meg, míg az oklevélben őket nem nemesi, póri rendből kiemelteknek mondja. A czímeradományt Báthory Zsigmond 1584 szeptember 10-én Gyulafehérvárott kelt oklevelével megerősítette.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


alsócsernátoni CsehSzerkesztés

   

Alsócsernátoni Cseh István 1632. január 5., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer általa: felesége Kelemen Erzsébet, gyermekei Benedek, János, András

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Cseh 1640Szerkesztés

 

Cseh Mihály 1640. április 13., Bécs III. Ferdinánd címer általa: atyafia János

F 21 Armales C nr. 1

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Cseh 1699Szerkesztés

 

Cseh András 1699. január 24., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Barta Erzsébet, gyermekei György, Mihály, István, András, Boldizsár, Pál, György felesége Pecsök Anna, István felesége Perecz Anna, András felesége Inczédy Erzsébet

P 1307 Cseh cs. No. 162

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Cseh 1835Szerkesztés

 

Cseh József 1835. március 20., Bécs V. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


újvári CsehSzerkesztés

 

Vörös alapon zöld halmon könyöklő kardot tartó kar. A sisakdísz ugyanaz.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs