Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Csengeri, Csengery családok címerével foglalkozik.


nagybányai Csengery alias Képíró

szerkesztés
 
 
nagybányai Csengeri Képíró István címere, 1632
 
Festészeti, címerfestői eszközök nagybányai Csengeri Képíró István címeres levelén, 1632 (képkeret (vászontartó), paletták, durva ecsetek, festőkés, derékszög, festőpálca, finom ecsetek, körző, vonalzó). Az üres keret fölötti kartusban a címerfestő valószínűleg saját arcképét festette meg.
 
Részlet nagybányai Csengeri Képíró István címeréről

   

Nagybányai Csengeri István, 1632. március 11. Gyulafehérvár, I. Rákóczi György nemesség és címer. általa: fivére, nagybányai Csengeri Pál

Nagybányai Csengeri Képíró István, Bethlen Gábor címerfestője volt. A neve előfordul nagybányai Csengery alias Képíró István, Csengeri Képíró István, Nagybányai Képíró István, Stephanus Cyengeri alias Keepiro de Nagybánya, Czengeri, Csyengeri alakban is.

A Nagybányai Csengery család címere azonos a Lécfalvi - Szemerjai Csákány (Csákány von Lecfalva) család címerével.

OL R 64

Címerleírás:

Scutum videlicet hyacinthini coloris, in cuius fundo corona aurea residet, ex quo duae alae cygninae instar volantium emergunt. Scuto incumbit galea militaris diademate regio ornata, ex quo itidem alae cygninae inferioribus pares surgunt foventes in complexu suo brachium humanum, tres penicillos virgam sive bacillum pictorium et tabellam tribus albi, caerulei et nigri colorum guttulis signatam, digitis compressa tenens. A cono vero galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum ad utramque scuti partem defluentes illud decenter ambiunt et exornant.

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból. Gödöllő, 2009. 78-79.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs