Címerhatározó/Csolt nemzetség címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csolt nemzetség címerével foglalkozik.


Vata szálláshelyét a Békési földvárhoz szokták kötni. A Képes Krónika „Vatha de castro Selus” adatát Karácsonyi János Békésre vonatkoztatta. Megállapította, hogy az 1046. évi pogánylázadást vezető Vata a későbbi Csolt nemzetségnek, s így az Ábránfy családnak az őse volt.[13] [13. Karácsonyí János: Békés vármegye története. I. Gyula, 1896. 177-178.] [1]

Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csolt_nemzets%C3%A9g

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs