Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Czeglédy családok címerével foglalkozik.


Czeglédy 1618 szerkesztés

 

II. Mátyás, Bécs, 1618. április 10-én Czeglédy Györgynek, valamint fiainak, Györgynek és Jánosnak magyar nemességet és címet adományoz

Országos Levéltár címereslevél-gyűjteménye, MNL OL R 64 - 1. tétel, No. 203.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

szoboszlói Czeglédy szerkesztés

 
A hajdúszoboszlói Czeglédy család címere (1639)

Herpay:

Czeglédy hajdúszoboszlói család. Őseik 1702-ben Demeter, Gáspár, György ; János és Jerémiás, kiknek leszármazóit lásd az ármálista nemesek között. Egyes tagok így pl. István balmazújvárosi ; András fia Bálint pedig gyürei lakosok az 1804. évi összeírás szerint.

...

Czeglédy hajdúszoboszlói család. Címeres nemeslevelet nyert III. Ferdinánd királytól 1639 április 4-én Jerémiás és felesége Kun Erzsébet, kihirdette Szabolcs vm. Maga Jerémiás, továbbá fiai János és György az 1702. évi hajdúösszeírásba, majd ez utóbbiak az 1720. évi kerületi összeírásba mint ármálista nemesek vannak felvéve. Városi tisztviselők, hadnagyok, ügyvéd és táblabírák kerültek ki a családból s Szabolcs vmegye előtt több ízben igazolták nemességüket s nyertek 1776; 1814 dec. 7-én; 1822 febr. 4-én ; 1817 febr. 10-én ; továbbá egy Biharnagybajomba szakadt, de onnan ismét visszaköltözött ág Bihar vm.-től 1836 február 22-én nemesi bizonyságleveleket, amelyeket kihirdetett a kerület s ez alapon felvette őket az 1838. évi nemesi összeírásba és pedig Jeremiás ; Lajos tanácsnok ; János esküdt'; István, András, Miklós ; Bálint, György, Sándor ; János táblabíró és fia. József ügyvéd ; Sándor és fia Sándor ; s végül s végül Sámuel (Bihar vm. nbl-e alapján). Levéltári adatok : Osztálylevelök 1785. évről 1815 f. 1. N32. Nemesi bizonyságlevelek kihirdetése és másolatai : 1815 jkv. 513. 1. 166. sz. f. 5. N63. és 64.; 1816 jkv. 72. 1. 64. sz. ; 180. 1. 100. sz. f. 6. N75.; 1817 jkv. 235. 1. 20. sz. 1822 jkv. 48. lap ; 1848 jkv. 436. N24. f. 4. N78. Ebből a családból származott Mihály nyug. vm. főügyész, gazdasági főtanácsos, kinek nemességét a m. kir. Belügyminiszter 19,259 1921. szám alatt ismerte el.

Czeglédy nádudvari család. Címeres nemeslevelet nyertek 1625-ben István és Márton testvérek s leszármazóik Dániel és István nádudvari lakosok 1767-ben Szabolcs vármegye előtt igazolják nemességöket. A család másik ága Bákán (Szabolcs vm.) lakott. Szabolcs 1767 f. 68. N1018. [1]


  • Irodalom:

Herpay Gábor: Nemes családok Hajdúvármegyében. Debrecen, 1926. 44., 125-126.[2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs