Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Czudar család címerével foglalkozik.


Czudar Péter Szlavón Bán pecsétje
Czudar László pannonhalmi apát (†1372) síremléke
Valószínűleg Czudar János, csanádi (1380-1386) és váradi (1383-1396) püspök címere Richentalnál 1483.

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs