Címerhatározó/Czvetkovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Czvetkovics család címerével foglalkozik.


Pál Temesvár város főjegyzője és öccse János, valamint Jánosnak leánya Zsófia 1794 máj. 26-án nyertek címeres nemeslevelet. János fiai: György lippai kereskedő és József, aki 1845 jan. 17-én nyert nemesi bizonyságlevelet Temes vármegyétől.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs