Címerhatározó/Czvitkovich címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Czvitkovich (olv. Cvitkovics) család címerével foglalkozik.


A Czvitkovich család címerkérő folyamodványa

A török elleni harcokban véghezvitt hőstetteiért Czvitkovich Miklós címer adományozását kérte I. Lipót császártól 1664-ben. A kért címert a következőképpen írta le: Kék doborpajzsban levágott török fejre sújtó, zöld dombon álló, aranybimbós koronára támaszkodó, kardot tartó páncélos kar. A pajzson szembefordított kétpántos nyílt sisak, melyen a sisakdísz a címerpajzséhoz hasonlít: koronára támaszkodó, ezüstszegélyes vörös zászlót markoló páncélos kar. A segédsisakdíszül alkalmazott szárnyak jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst színűek. A takarók jobbról vörös-ezüst, balról kék-arany színnel festettek. - Lehetséges, hogy már a kancellária címerbírálói is megsokallták az ilyen és ehhez hasonló címersablonokat, mert a kért címer helyett a következő leírású címert engedélyezték a Czvitkovich családnak: Kék csücskös pajzsban, zöld alapon szétvetett lábú, aranycsizmás, magyaros öltözetű, tollforgós fövegű bajszos vitéz áll, vállára vetett bundában. Jobb kezében kivont szablyát, baljában aranyszínű kétszalagos zászlót tart, melynek rúdján aranycsúcs látszik. A pajzson oldalt fordított pántos sisak, melyen arany lombkoronában a pajzson leírt vitéz növekvőn látszik. A foszladék jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst színű.

A címerkérésben említett arany sisakkoronának köznemesek részére történő adományozását a Habsburg uralkodók kancelláriájában működő heraldikai szakértők a XVI. században még indokolatlannak tartották. Csoma József két olyan annalist is leír, melyeknek címerkérő beadványairól nemcsak az aranykoronát, de még a pántos sisakot is kihúzták, és helyette csak zárt sisakra helyezett tekercset engedélyeztek.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: