Címerhatározó/D'Ellevaux címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a D'Ellevaux család címerével foglalkozik.


Lakja Krassó vármegyét. 1790-ben nyert magyar nemességet D'Ellevaux Frigyes Károly. 1836-1845-ben D. Frigyes Krassó vármegye esküdtje.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs