Címerhatározó/Dés címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Dés címerével foglalkozik.


Dés 1902.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs