Címerhatározó/Dalos címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dalos család címerével foglalkozik.


Dalos János címere.jpg

Dalos János címere, 1618–1637 között szerepel

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs