Címerhatározó/Dancsó címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dancsó család címerével foglalkozik.


"DANTSO (DANCSÓ) SÁMUEL, nemes. Született 1814 körül. 1838. 05. 07-én 24 évesen Adán házasságot kötött a 19 éves Kaposi Rozáliával. EHáAK Ada: 1838. P-1. bejegyzés. (Ennek az anyakönyvnek oldalai nincsenek számozva)

III. Ferdinánd király 1663. február 17-én címeres nemeslevelet ad Dancsó Balázsnak, János, Imre, György és Albert testvéreinek. Ilyen nevű család Nemes-Militicsen is volt. Meghirdették Hont megyében 1663-ban, Heves megyében 1695-ben és Pest megyében 1717-ben. 1771-ben Nemes-Militicsen a családnak 12 tagja élt. Dancsó András és Albert szerepelnek az 1776. évi összeírásban. Pest vármegye bizonylata alapján 1793-ban Dancsó Józsefet és Andrást veszik fel a megyei nemesek közé. 1771-ben Dancsó Albert és Mátyás Csongrád megyének 1761. január 21-én kelt bizonylatával igazolták nemességüket. Ugyanakkor hárman laktak Nemes-Militicsen.

Címer: Rajz és leírás nem található. A család nemeslevele a váci káptalan levéltárában van.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: