Címerhatározó/Darlaczy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Darlaczy család címerével foglalkozik.


Nagy Iván:

Darlaczy család. (Darlaczi †).

Erdély kihalt családainak egyike Kőváry Erdély nev. családai. 270.*.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs