Címerhatározó/De Ponto címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a de Ponto család címerével foglalkozik.


De Ponto Antal sebenicoi püspök pecsétje, 1397.jpg

Antonio de Ponto, sebenicoi püspök pecsétje, 1397

  • Irodalom:

SZENDREI JÁNOS: Pecséttani adalékok. Turul. 1883/3.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs