Címerhatározó/Debercsény címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Debercsény címerével foglalkozik.


Coa Hungary Town Debercsény.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs