Címerhatározó/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a római katolikus felekezetű Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye címerével foglalkozik.


Debrecen-Nyíregyházi EgyházmegyeSzerkesztés

 

A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) szándékának megfelelően a Magyar Püspöki Konferencia is fokozatosan hozzálátott az egyházi tartományok és az egyházmegyék új, funkcionálisabb elrendezésének kialakításához. Az átszervezés részeként II. János Pál pápa 1993. május 31-én a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Az újonnan alapított püspökség székesegyháza Debrecenben az 1746-ban Szent Anna tiszteletére felszentelt templom, míg társszékesegyháza Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt templom lett. Bosák Nándor, az új egyházmegye első megyéspüspöke rendelkezése szerint a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház szomszédságában 1997-ben elkészült az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet (ELI) épülete.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét Szent László királyunk oltalmába helyezték az alapítók, védőszentnek választva a lovagkirályt. Az egyházmegye első püspöke Bosák Nándor 1993. május 31-én kapta meg pápai kinevezését, majd 1993. június 15-én szentelték püspökké Debrecenben. 2015-ben történt nyugdíjba vonulását követően az egyházmegye új püspöke – 2015. november 15-én történt beiktatását követően – Palánki Ferenc lett.[1]

A debrecen-nyíregyházi püspökök címerei

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs