Címerhatározó/Demelich címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Demelich (olv. Demelics) család címerével foglalkozik.


panyovai DemelichSzerkesztés

 

1796-ban nemesíttetett meg I. Ferencz király által Demelich Szabbás, Tivadar és Pál. Címerük először víz-szintesen kétfelé, és ismét a felső osztály függőlég kétfelé osztott pajzsból áll. A felső jobboldali osztály vörös mezejében fehér oroszlán áll befelé fordulva, kivont kardján levágott törökfejet mutatva. A baloldali arany színű mezőben pej lovon vörös nadrágos, zöld dolmányos, kalpagos huszár vágtat, magyar nemzeti három színű zászlót lobogtatva. Az alsó kék színű mezőben két hegy és két folyó között egy vár látható, két fekete-sárga zászlóval, a középső bástyájából egy páncélos vitéz nyúlik fel, és trombitál. A pajzs fölötti sisak koronáján páncélos kar kivont kardot tart, annak hegyén turbános törökfej látszik. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs