Címerhatározó/Dercsényi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dercsényi családok címerével foglalkozik.


dercsényi DercsényiSzerkesztés

 

Nemesi címer

 

Bárói címer

A család eredeti neve Weisz volt. Jakab 1687 szept. 27-én nyert nemességmegerősítő levelet. Utóda János 1793 nov. 28-án Dercsényi előnevet, majd engedélyt nyert, hogy a család nevét D.-re változtassa. Fiai Pál és János 1839 márc. 21-én bárói rangot nyertek. János (szül. 1827) Omoron birtokos.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs