Címerhatározó/Derencsényi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Derencsényi család címerével foglalkozik.


A Derencsényi család címere (ilyen az Athfi család címere is, de a sas fején nincs korona)

A Balog nemzetségből származó kihalt család.

Derencsényi. Ősrégi család, mely a Balog nemzetségből származik. Derencsényi Imre zálogba veszi a Forgáchoktól Szin, Görgő, Feketefüz és Varbó községekben levő részeiket 1483-ban.

Czimere a családnak, a mi a Balog nemzetségé, az Attfyakkal, Balogiakkal, Rimaszécsi Széchyekkel közösen: kétfejü sas.[1]

A címer ábrája a Címerhatározó kulcsában még nem szerepel

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs