Címerhatározó/Deschán címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Deschán család címerével foglalkozik.


Deschán (Jan de Hansen).jpg

Deschán (Jan de Hansen).

Franciaországból származik. Tagjai közül János Antal, aki a gróf Montecuccoli vértesezred kapitányaként Temesvár visszafoglalásánál is vitézkedett, a Temesi Bánság kamarai kormányzatában vett részt, 1728 febr. 3-án VI. Károlytól a római szentbirodalmi, Mária Teréziakirálynőtől pedig 1744 aug. 20-án magyar nemességet nyert. Fia József (szül. 1745, †1826) a kamaránál hivatalnokoskodott, 1790-ben temesi bánsági kamarai adminisztrátor és udvari tanácsos lett. Fiai közül: Zsigmond (szül. 1781, †1835) a Temes vármegyei, Károly (szül. 1796, †1850) a Pozsony vármegyei ág őse. Zsigmond fia I. Achill (szül. 1819, †1872) 1845-ben Temes vármegye szolgabírája, 1848-ban Krassó vármegye kormánybiztosa. Fiai: Géza (szül. 1840, †1885) 1862-ben a rékasi, 1867-ben a központi járás szolgabírája, 1875-ben orsz. képviselő. 1878-1883-ban ismét a központi járás főszolgabirája. Achill (szül. 1848) 1874-ben főispáni titkárként kezdte pályáját; 1889-1897 okt. végéig Temes vármegye alispánja. Iván (szül. 1851), külföldön él. Artur (szül. 1855, †1891) főszolgabíró Torontál vármegyében. Dezső (szül. 1862) Krassó-Szörény vármegyében szolgabíró, majd aljegyző. A család Medvesen, Parácz község határában birtokos. Címer (magyar nemesi): négyelt pajzs. 1. és 4. kékben ezüst sasszárny. 2. és 3. ezüstben természetes színű patkó, világos fényű szegekkel és szélekkel. Két sisak. Sisakdíszek: I. zárt ezüst-kék szárny. Takaró: kék-ezüst. II. ezüsttel és vasszínnel váltakozva vágott két elefántormány. Takaró: ezüst és vas-színű.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs