Címerhatározó/Despinits címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Despinits (olv. Despinics) család címerével foglalkozik.


komoristyei DespinitsSzerkesztés

Áron kevevárai kereskedő 1843 dec. 14-én nyert címeres nemeslevelet. Fia Vazul (szül. 1817, †1877) a Ferencz József-rend lovagja. Fia: Péter (szül. 1837) nyug. kir. ítélőtáblai bíró.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs