Címerhatározó/Dessewffy címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Dessewffy (olv. Dezsőfi) család címerével foglalkozik.


cserneki és tarkeői DessewffySzerkesztés

 
Geléthffy és/vagy Dessewffy címer
 
Dessewffy Pál címere, Ferenc József, 1909

   

Cserneki Dessewffy János 1525. április 9. Buda II. Lajos nemesség és címer általa: testvérei István, György, Ferenc, Miklós, László

DL 74.770, 105.933

Pozsega vármegyéből származik. A család leírását a Szabolcs megyei kötetben adtuk. Temes vármegyébe a tarczai ágból Antal telepedett le. 1813-ban aljegyzőként lépett a vármegye szolgálatába s 1820-ban hirdettette ki a nemességét, Sáros vármegye bizonyítványa alapján. 1829-ben Temes vármegye főjegyzője, az 1832-36. évi országgyűlésen követe, 1835-ben első alispánja lett. 1839-ben a rendek érdemeinek elismeréséül megfestették arcképét a vármegye tanácsterme számára. 1841-ben az aradi váltótörvényszék elnöke lett. Fiai közül: Béla (szül. 1821, †1859) Temes várm. tb. főjegyzője. Lajos (szül. 1824, †1877) 1848-49-ben a Lehel-huszároknál kapitány, majd pénzügyminiszteri tanácsos. Imre (szül. 1826, †1855) 1848-49-ben Dessewffy Arisztid honvédtábornok hadsegéde. Sándor (szül. 1836, †1910) v. b. t. t., csanádi püspök, pápai trónálló és római gróf. A grófi ágból Miklós (szül. 1829, †1877) atyjától, Kálmántól (szül. 1797, †1879) nyerte a bükkfalvai és a mosniczai birtokokat, a melyeket lánya Irma (szül. 1867) férj. gróf Serény Jánosné örökölt.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

cserneki Dessewffy báróSzerkesztés

 

Cserneki Dessewffy Sámuel 1756. március 30., Bécs Mária Terézia bárói rang, címer és vörös pecsét használata

P 95 Dessewffy cs. lt. 15. sz. D. I. 131

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

cserneki Dessewffy báróSzerkesztés

   

Cserneki Dessewffy Heinrich 1763. szeptember 20., Bécs Mária Terézia bárói rang, címer, vörös pecsét használata általa: gyermekei Heinrich, Károly, Franciska

P 95 Dessewffy cs. lt. 16. sz.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

cserneki Dessewffy grófSzerkesztés

   

Cserneki Dessewffy Sámuel 1775. március 17., Bécs Mária Terézia grófi rang és címer

P 95 Dessewffy cs. lt. 18. sz.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs