Címerhatározó/Dienes címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dienes családok címerével foglalkozik.


korláthi DienesSzerkesztés

 

Abaúj vármegyéből származik, idővel azonban átterjedt Ugocsába és a XVIII. század elején Szatmár vármegyébe is. Mihály és András 1619-ben kaptak II. Ferdinándtól czímeres nemeslevelet, melyet Garadnán (Abaúj) 1622-ben hirdettek ki. A család Csepe, Fancsika és Fekete-Ardó községekben volt birtokos. Tagjai közül Dezső (megh. 1904) nagybányai főszolgabíró. - Lajos, jelenleg nagydobosi birtokos, - Dezső, tb. szolgabíró.

Czímer: vörösben, zöld alapon ágaskodó természetes farkas, jobbjában gerezdes buzogányt tart. Sisakdísz: fehér vadászeb nyakörvvel, növekvően. Takarók: vörösarany, feketeezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Dienes 1722Szerkesztés

 

"DIENES JÓZSEF, nemes. Született 1820 körül. 1838. 11. 19-én 18 évesen Adán házasságot kötött a 18 éves Bene Erzsébettel. EHáAK Ada: 1838. P- 2. bejegyzés.

Borsód megyei család. Nemességét I. Lipót korában nyerte. Alapítója Dienes Gábor, akinek utódai 1722-ben igazolják nemességüket Komárom vármegyében. Dienes József kupuszinai jegyző volt. Akkor már nemességét meg is hirdette. Fiai: József volt becsei gyógyszerész és Imre kőpusztai lakos 1838-ban kapott Bács megyétől bizonylatot. Ebből a családból Dienes János 1814-ben Csongrád vármegye bizonylata alapján hirdeti meg nemességét. Az 1841 évi megyei összeíráskor Földváron János szerepel.

Címer: E címerrajzokhoz csak német nyelvű leírásokat talált a szerző.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: